home project erfgoedgids en route actualités contact links intro
     
 
 
 
 
 
 

Project

Tussen 1851 en 1886 steeg het aantal Belgen in het departement Nord van 77.674 tot 298.991. Vooral in verhouding tot de totale bevolking spreken de cijfers voor zich. In 1886 droeg 18% van de totale bevolking aldaar – dus bijna 1 op 5 – de Belgische nationaliteit. Steden als Roubaix, Tourcoing en bepaalde gebieden in Rijsel trokken door hun textielindustrie zoveel landgenoten aan dat bepaalde buurten er bijna volledig Belgisch kleurden. Het bereik van de Belgische migratiebeweging reikt echter verder dan de Rijselse agglomeratie. De steenkoolmijnen van Lens, Liévin en Billy-Montigny bijvoorbeeld trokken veel Belgen aan. Hetzelfde gold voor belangrijke infrastructuurwerken, steenbakkerijen, de agrarische industrie, de landbouw en bepaalde ambachtelijke sectoren.

 

Weinig andere nationaliteiten hebben een vergelijkbare impact op de Franse bevolking gehad. Toch is de Vlaams/Belgische emigratie naar Frankrijk tot op heden weinig systematisch onderzocht. KADOC en Amsab-ISG hebben met de steun van de Vlaamse Gemeenschap een gezamenlijk project opgezet dat op termijn het fenomeen van de Vlaamse – en bij uitbreiding Belgische – aanwezigheid in voornamelijk Noord-Frankrijk beter wil belichten.

 

 

     

home - project - erfgoedgids - en route - actueel - links - contact - intro